parallax background

Vi har samarbeidsavtale med Norges Bondelag

Ruths Regnskapstjenester vet at norske bønder leverer trygg kvalitetsmat til alle. Vi bidrar til bosetting i bygdene og holder landskapet åpent,
og vi skaper 90 000 arbeidsplasser i landbruket og tilhørende næringsmiddelindustri. Landbruket skaper goder for fellesskapet og bidrar til framtidig velferd i Norge.

Sikrer vilkårene for norsk matproduksjon

Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket.
Med 63.000 medlemmer i ryggen jobber vi for å sikre de beste vilkårene for norsk matproduksjon.
Norges Bondelags hovedmål for norsk landbruk er å øke den bærekraftige matproduksjonen og sjølforsyninga basert på norske ressurser,
og å øke verdiskapinga gjennom bruk av ressursgrunnlaget på den enkelte gården.
Det gir næringsutvikling, arbeidsplasser og grobunn for levende lokalsamfunn i hele landet.

 
 

Kunder og partnere

Vi hjelper små og mellomstore bedrifter, fra personlig næringsdrivende til AS. Ruths Regnskapstjenester har kunder innen forskjellige bransjer som og håndverkstjenester, transportjenester, industritjenester, handel og ulike konsulentbedrifter. Regnskapskontoret ligger i Skjeberg, Sarpsborg, men vi ønsker kunder fra hele Østfold velkommen!